2007 m. gruodžio 29 d. EN service Rašykite Pradžia Spausdinti
Paieška
Standartinės veiklos programos

1. Institucija (IN)

2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos struktūra ir valdymas (ST)
Planavimas ST-1

Drivelan

3. Kokybės užtikrinimo sistema (KS)
Kokybės vadovo administravimas KS-1
Kokybės sistemos dokumentų rengimas ir valdymas KS-1-1
Auditas KS-2
Kokybės sistemos auditas KS-2-2
Kokybės sistemos  vertinimas KS-2-3
Teritorinių VMVT atliekami vidiniai auditai KS-2-4
Pasirengimas išoriniams auditams KS-2-5

4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai (DR)
Naujų darbuotojų apmokymai DR-1
Darbuotojų mokymai DR-2
Darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijos DR-3
Darbo drausmės registravimas DR-4

5. Patalpos ir įrengimai (ĮR)
Įrangos priežiūra ir naudojimas ĮR-1
Matavimo prietaisų kalibravimas (termometrai, svarstyklės ir kt.) ĮR-2
Mėginių paėmimo įrangos priežiūra ĮR-3
Šaldytuvų temperatūros stebėjimas ĮR-4
Termometrų tikrinimas su kalibruotais termometrais ĮR-5

6. Kontrolės metodai ir procedūros (KT)

Vykdymas KT-1
Bendrosios valstybinės maisto kontrolės vykdymo nuostatos KT-1-1
Administracinių nuobaudų taikymo pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą vadovas KT-1-2
Kompetentingos institucijos sprendimų taikymas konkrečiam pažeidimui KT-1-3
Teisinių priemonių taikymo ribos KT-1-4
Medžiagų liekanų  kontrolė gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose KT-1-5
Sprendimo vykdymo eiga KT-1-6
Informacijos, perspėjimų ir pranešimų apie sprendimus perdavimas KT-1-7
Rinkos ribojimo priemonių taikymas KT-1-8
Procedūros priimant laikinas priemones KT-1-9
Papildoma priežiūra KT-1-10

Patikrinimai KT-2
Bendrieji reikalavimai patikrinimų atlikimui KT-2-1
Pareigūnų veiksmai, kurių imamasi, kai kontroliuojamo asmens elgesys neatitinka teisės normų KT-2-1-1
Reikalavimai pakartotiniam patikrinimui ir mėginių atrinkimui, siekiant užtikrinti jų taikymo ir laikymosi efektyvumą KT-2-1-2
Maisto tvarkymo subjektų savikontrolės sistemos auditas KT-2-1-3
Maisto produktų atsekamumo kontrolė KT-2-1-4
Patikrinimai maisto tvarkymo įmonėse KT-2-2
Mėsos ir mėsos produktų tvarkymo įmonių kontrolės programa KT-2-2-1
Geriamojo vandens kokybės programa KT-2-2-2
Vaisių ir daržovių kokybės kontrolė mažmeninės prekybos įmonėse KT-2-2-3
Riešutų ir jų produktų kontrolė KT-2-2-4
Prekybos įmonių kontrolė KT-2-2-5
Viešojo maitinimo įmonių kontrolė KT-2-2-6
Žaliavinio pieno ir pieno produktų tvarkymo įmonių kontrolės programa KT-2-2-7
Žuvų ir jų produktų kontrolė KT-2-2-8
Paukštienos ir jų produktų kontrolė KT-2-2-9
Genetiškai modifikuoto maisto, naujų maisto produktų ir naujų maisto ingredientų kontrolės programa KT-2-2-10
Konditerijos kontrolė KT-2-2-11
Medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu kokybės kontrolės programa KT-2-2-12
Maisto priedų kontrolė KT-2-2-13
Alkoholio kontrolė KT-2-2-14
Nealkoholinų gėrimų kontrolė KT-2-2-15
Maisto juslinių rodiklių įvertinimas KT-2-2-16
Temperatūrų matavimas maisto produktų laikymo ir gamybos sąlygom nustatyti KT-2-2-17
Gyvūninio maisto tvarkymo įmonių konstrukcijų ir įrangos atitikimo ES reikalavimus kontrolė KT-2-3
Patikrinimai dėl gyvūnų sveikatingumo, gyvūnų gerovės, identifikavimo KT-2-4
Užkrečiamųjų gyvūnų ligų kontrolė KT-2-4-1
Zoonozių kontrolė ir pranešimų dėl zoonozių valdymas KT-2-4-2
Klinikiniai patikrinimai gyvulių laikymo vietose KT-2-4-3
Patikrinimai gyvulių laikymo vietose dėl identifikavimo KT-2-4-4
Gyvulių identifikavimo kontrolė KT-2-4-5
Galvijų, kiaulių  gerovės kontrolė KT-2-4-6
Avių, ožkų, arklių gerovės kontrolė KT-2-4-7
Eksperimentinių gyvūnų gerovės kontrolė KT-2-4-8
Gyvūnų gerovės kontrolė transportavimo metu KT-2-4-9
Gyvūnų gerovės kontrolė skerdyklose KT-2-4-10
Šalutinių gyvūninių produktų kontrolė KT-2-4-11
Veterinarinės priežiūros objektų/subjektų registras KT-2-4-12
Epizootinės situacijos stebėsena ir prekybos kontrolė KT-2-4-13
Patikrinimai pašarų gamybos įmonėse KT-2-5
Patikrinimai farmacijos įmonėse KT-2-6

Mėginių paėmimas KT-3
Maisto produktų mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją KT-3-1
Veterinarinių medžiagų likučių gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose mėginių paėmimo planavimas ir  tvarka KT-3-2
Bulvių, daržovių ir vaisių mėginių paėmimas dėl pesticidų ir nitratų KT-3-3
Direktyvos mėginių paėmimui mikotoksinams tirti KT-3-4
Mėginių paėmimas utilizacijos įmonėse, vykdant kempinligės or kitų spogiforminių encefalopatijų monitoringą KT-3-5

Mėginių transportavimas KT-4
Mėginių duomenų registravimas ir transportavimas į laboratoriją KT-4-1
Atšaldytų ir šaldytų mėginių transportavimas KT-4-2
Mėginių transportavimas ir saugojimas teritorinėse VMVT KT-4-3

Moksliniai ir tiriamieji projektai KT-5
Darbas su projektais KT-5-1
Projektų įgyvendinimas KT-5-2
Ataskaita už projektus KT-5-3
Projektų įvertinimas KT-5-4

7. Duomenų ir informacijos valdymas (RI)
Duomenų ir informacijos valdymas RI
Informacija, ataskaitos ir archyvas RI-1
Informacijos valdymas RI-1-1
Informacijos gavimas, registravimas ir kaupimas RI-1-2
Tam tikros informacijos apdorojimas RI-1-3
Asmeninės bylos RI-1-4
Elektroninio pašto naudojimas RI-1-5
Dokumentų registravimo ir saugojimo tvarkos aprašas RI-1-6
Archyvo tvarkymas RI-1-7
Elektroninės, skaitmeninės informacijos tvarkymas RI-2
Informavimas, automatizavimas RI-2-1
Tarpregioninių duomenų perdavimo tvarka RI-2-2
Kompiuterių detalių užsakymai RI-2-3
Apsauga nuo kompiuterinių virusų RI-2-4
Skaitmeninės informacijos saugojimas RI-2-5
Administravimas VMVT sukurtų  programų RI-2-6
Informacijos sistemos valdymas RI-2-7
Įgaliojimai personalui administruoti ir vykdyti duomenų bazių tvarkymą RI-2-8
Duomenų bazės duomenų lentelių tvarkymas RI-2-9
Duomenų bazės skaitmeninis vadovų tvarkymas RI-2-10

8. Priežiūra ir koregavimo priemonės (PŽ)
Rizikos analizė PŽ-1
Duomenų tvarkymas PŽ-1-1
Rizikos valdymas PŽ-1-2

9. Skundų ir apeliacijos (SK)
Vartotojų skundai ir ekstremalios situacijos SK-1 
Vartotojų skundų tyrimas gavus pranešimą Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje SK-1-1
Bendrieji veiksmai ekstremalių situacijų metu SK-1-2
Vartotojų skundų tyrimas teritorinėse maisto ir veterinarijos tarnybose SK-1-3
Apsinuodijimo maistu tyrimas SK-1-4
Bendradarbiavimas su spauda, radiju ir televizija SK-1-5
Skundai dėl produktų taršos SK-1-6
Informacinis lankstinukas įmonėms ir vartotojams SK-1-7
Skubių pranešimų apie nesaugaus maisto ir pašarų tiekimą į rinką perdavimas ir nagrinėjimas (RASFF) SK-1-8
Papildomos direktyvos, apsinuodijimo maistu atveju SK-1-9
Kokybės problemų sprendimas SK-2
Kokybės sistemos problemų valdymas SK-2-1
Vidaus skundų nagrinėjimas SK-2-2
Skundų susijusių su įmonėmis nagrinėjimas SK-2-3

10. Bendradarbiavimas (BN)
Bendradarbiavimas BN
Apsikeitimas informacija su Sveikatos apsaugos ministerija dėl užkrečiamų ligų BN-1
Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis BN-2

11. Sutartiniai darbai (SD) 

Atgal Spausdinti Į viršų
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas
Tel. (8 ~ 37) 42 35 45, faks. (8 ~ 37) 49 03 82
El. paštas info@kaunomvet.lt
Įm. kodas 290783530