2007 m. gruodžio 29 d. EN service Rašykite Pradžia Spausdinti
Paieška
Kokybės vadovas

Flexa Plus Flexa Plus
Osteoarthritis - the rescue!
http://www.e-odchudzanie.com.pl/ro/flexa-plus-opinii.html

Vivese Senso Duo Vivese Senso Duo
Hair loss - a female problem solved!
http://www.e-odchudzanie.com.pl/sk/vivese-senso-duo-hodnotenie.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 metais Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje buvo patvirtinta kokybės politika ir įkurtas Rizikos ir kokybės valdymo skyrius.  Kokybės sistemos tikslas – neatitikčių prevencija (veiksmai, šalinantys neatitikčių atsiradimo priežastis arba siekiant išvengti jų atsiradimo), patikimi ir objektyvūs patikrinimų, tyrimų rezultatai. Kauno miesto valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taip pat pradėta vykdyti kokybės politika.

Pagal deklaruotą kokybės politiką, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir jai pavaldžios institucijos privalo dirbti pagal tarptautinius kokybės vadybos principus ir būti akredituotos:

 • pavaldžios institucijos pagal LST EN ISO/EC 17020:2004 „Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai“ arba LST EN ISO 9001:2000 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“;
 • vidaus audito sistema pagal LST EN ISO 19011:2002 „Kokybės ir aplinkos vadybos sistemų audito rekomendacijos“;
 • laboratorijos pagal LST EN ISO/IEC 17025:2003 „Tyrimo, bandymo ir kalibravimo laboratorijų kompetencija. Bendrieji reikalavimai“, LST EN 45001:1993 „Bendrieji bandymų laboratorijoms keliami reikalavimai“, Rusijos GOST-R.

Pagal kokybės politikos principus, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir jai pavaldžios institucijos prival

 • suteikti darbuotojams tinkamas darbo sąlygas,
 • garantuoti gerą profesinę praktiką,
 • garantuoti kvalifikuotai atliekamus darbus,
 • kelti darbuotojų kvalifikaciją,
 • laiku teikti informaciją vartotojams,
 • siekti geriausių kokybės tikslų realizavimo.

 

A lygmuo - pateikiama kokybės politika, aprašoma kokybės sistema pagal LST EN 45004.

B lygmuo - aprašomas darbo organizavimas (kokybės sistemos programos).

C lygmuo - nustatoma darbų atlikimo tvarka (instrukcijos).

D lygmuo - registracijos žurnalai, protokolai, ataskaitos, pagrindiniai duomenys ir kt.

Kokybės sistemos dokumentai yra kokybės vadovas, kokybės sistemos programos, standartai, darbo instrukcijos, personalo pareiginės instrukcijos,  registracijos žurnalai, ataskaitos ir kt.

Kokybės vadove pateikta:

 • kokybės sistemos taikymo sritis,
 • dokumentais įformintos kokybės vadybos procedūros,
 • kokybės sistemos procesų sąveikos,
 • dokumentų vadyba,
 • kokybės sistemos tikslas,
 • kokybės sistemos struktūra.

Kokybės sistemos programų paskirtis – paaiškinti darbuotojams, kaip turi būti įgyvendinama kokybės vadove nurodyta kokybės politika. Jose nurodyta, kaip darbuotojai turi atlikti darbus, kad įgyvendintų nustatytus kokybės reikalavimus.

Darbo instrukcijų paskirtis – išsamiai aprašyti, kaip atlikti konkretų darbą.

Atgal Spausdinti Į viršų
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas
Tel. (8 ~ 37) 42 35 45, faks. (8 ~ 37) 49 03 82
El. paštas info@kaunomvet.lt
Įm. kodas 290783530